Loading...

1Forest – Üks kindel partner

Meie eesmärk on rikastada metsa erinevaid väärtusi ja kasutada metsa säästvalt nii majanduslikust, ökoloogilisest kui ka sotsiaalsest vaatenurgast.

Me lähtume metsaomaniku enda eesmärkidest ja sihist. Kiired ja paindlikud vormistamistingimused Meie ettevõtte rõhub tugevalt kiirete ja paindlike lepingutingimuste sätestamisele, kus arvestatakse eeskätt just nimelt kliendi huve.

Usaldusväärsus ja professionaalsus
1Forest on koostööpartner sadadele teadlikele püsiklientidele üle Eesti, aga ka neile tuhandetele, kes on metsa majandamisega kokku puutunud vähe ning pöörduvad esmakordselt nõu küsimiseks ja/või usaldusväärse partneriga majandamisega alustamiseks eeskätt meie poole.

Personaalne lähenemine, kliendi huvidest lähtuv asjaajamine
1Forest väärtustab kliendi huve – lähenemine on personaalne ning ennekõike maaomanike huve, aga ka metsa jätkusuutlikkuse kasvu arvestav. Vastavalt sellele panevad oma ala spetsialistid konkreetsest objektist lähtuvalt paika parima plaani ja koostavad vajaliku dokumentatsiooni. Ei eksisteeri kahte metsa, mis vajaksid identset hooldamist.

Me oleme kogu protsessi vältel – algusest lõpuni koos Teiega.

Meie spetsialistid on valmis Teid aitama – olenemata sellest, kas soovite tulusid maksimeerida või loodusväärtusi edendada.

Mission Statement

Our primary objective is to develop and maintain long term business relationships with our clients. The objective extends to the development of similar relationships with

new and prospective clients. The management of all forests under our stewardship will adhere to the principals of sustainability and the code of best forest practice.