Loading...

Teenused

Soovid oma kinnistut müüa, kuid ei tea, mis hinda küsida? Või oled hoopis kimpus põllumaale rentniku leidmisega? Soovid metsa korda teha, kuid ei tea, kust alustada? Ükskõik mis Su küsimus on, võta ühendust meie meeskonnaga. Aitame Sind kõigis maatulundusmaaga seotud küsimustes!

Metsamaade ostmine

Tihtilugu on tänapäeva inimese elutempo kiire ja arusaadavalt küllaltki “metsavõõras”. Kui Te ei näe ennast ega lähedasi oma metsa tulevikus majandamas, on aeg teatepulk edasi anda ja kaalukausile ilmub variant: metsa müük koos maaga.

Esimese sammuna selgitame konsultatsiooni käigus välja Sinu soovid ja planeerime edasise tegevuskava. Tavapäraselt järgneb sellele kinnistu potentsiaalse väärtuse määramine metsamajanduskava abil. Kava puudumisel oleme abiks uue vormistamisel.

Meie pikaajalise kogemusega meeskond omab parimat ülevaadet turu olukorrast ning arvestab hinna kujunemisel ka metsast mittesõltuvate teguritega nagu: konkurents, Eesti suurettevõtete planeeritud portfoolio täituvus, kinnistu asukoht ning sellest tulenev potentsiaal ja palju muud.

Seetõttu suudame 90% juhtudest pakkuda Sinu kinnistule kõrgema hinna.

Põllumaade ostmine

Oleme läbi aastate kokku koondanud headest ja ausatest looma- ja tervaviljakasvatajatest suure võrgustiku, mis aitab meil hinnata, kus piirkonnas on parasjagu kõrgendatud ostuhuvi ning seetõttu ka turu kõrgeim ostuhind.

Põllumaade müümisel mängivad lisaks kinnistu omadustele rolli veel mitmed tegurid, mida maaomanik teada ei pruugi. Üheks olulisemaks neist on maarendi lepingu sisu – millistel tingimustel on põld rendile antud.

Ostame ka võsastunud või söötis põllumaid, et neid taastada ning taas põllumajanduslikku kasutusse võtta.

Raietööd

Metsatööd on Eesti äri- ja erasektoris läbi aegade olnud üheks oluliseks majandusharuks. Majanduslikult kasumlik on ta paraku vaid õigesti planeerides.

Raietööde planeerimine algab põhjalikust konsultatsioonist, milled käigus selgitame välja Sinu soovid ja paneme paika edasise tegevuskava. Tavapäraselt järgneb sellele raieõiguse müügi ehk metsamaterjali müügi väärtuse määramine metsamajanduskava abil. Arvesse võtame kinnistu boniteedi, kasvava metsa seisukorra ja vanuse ja otse loomulikult puidusortimendi. Kava puudumisel oleme abiks uue vormistamisel.

Meie pikaajalise kogemusega meeskond omab parimat ülevaadet turu olukorrast ning arvestab hinna kujunemisel ka metsast mittesõltuvate teguritega nagu: konkurents, Eesti suurettevõtete planeeritud portfoolio täituvus, kinnistu asukoht ja palju muud. Lisaks tagame juriidiliselt korrektsed ja kõiki osapooli kaitsvad lepingud.

Peale raietöid oleme abiks ka istutus- ja hooldustöödega.